làm việc từ 8h-20h cả tuần, số điện thoại 0985153292
Hãy để lại số điện thoại của bạn

Sẽ được tư vấn trực tiếp của Bác Sĩ !

Thông tin của bạn hoàn toàn được bảo mật
Dịch vụ tại phòng khám đa khoa Thiên Hòa.

Quý khách có thể gọi lên tổng đài 0985153292 để biết thêm chi tiết.

Tra cứu nhanh dịch vụ :


STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ TIỀN (VNđ) GHI CHÚ
0 Máu chảy, máu đông (BT CT) 30.000 0
1 Calci 35.000 0
2 Globuline 35.000 0
3 Sắt 40.000 0
4 Máu lắng (VSS) 40.000 0
5 Đường máu 40.000 0
6 Amylase 40.000 0
7 Bilirubin TP 45.000 0
8 Bilirubin GT 45.000 0
9 Bilirubin TT 45.000 0
10 miCroAlbumin 45.000 0
11 Calci ion 50.000 0
12 HDL 50.000 0
13 Tryglycerid 50.000 0
14 AST (GOT) 50.000 0
15 ALT (GPT) 50.000 0
16 HCG (Nước tiểu) 50.000 0
17 Cholesterol 50.000 0
18 GGT (γ- GT) 50.000 0
19 Acid uric 50.000 0
20 Creatinine 50.000 0
21 Ure 50.000 0
22 Soi dịch âm đạo 50.000 0
23 A/G 50.000 0
24 Total Protein 50.000 0
25 Albumin 50.000 0
26 LDL 50.000 0
27 Nấm 50.000 0
28 Soi dịch niệu đạo 50.000 0
29 Nước tiểu 50.000 0
30 Heroin (nước tiểu) 60.000 0
31 Heroin nước tiểu 60.000 0
32 Ferritin 60.000 0
33 Magie 60.000 0
34 APOB 80.000 0
35 APOA1 80.000 0
36 Tổng phân tích công thức máu 20 thông số 80.000 0
37 HBsAg test nhanh 100.000 0
38 Xét nghiệm dịch tiền liệt tuyến (EPS) 100.000 0
39 Sắt huyết thanh 100.000 0
40 Soi CTC 100.000 0
41 TBA 100.000 0
42 LDH 100.000 0
43 Test giang mai 100.000 0
44 HIV test nhanh 100.000 0
45 Điện Giải 100.000 0
46 HP định tính 100.000 0
47 Anti HCV 110.000 0
48 CRP hs 120.000 0
49 Clamydia 130.000 0
50 Progesteron 149.000 0
51 Huyết đồ 150.000 0
52 Anti HBe 150.000 0
53 Anti Hbs 150.000 0
54 RF 150.000 0
55 ASLO 150.000 0
56 Định lượng kiểm tra tiền liệt tuyến 150.000 0
57 HbeAg 150.000 0
58 HBa1C 160.000 0
59 HCG (Máu) 179.000 0
60 HAV IGM 189.000 0
61 HbcAb IGM 190.000 0
62 ALP 200.000 0
63 Nhóm máu ABO Và Rh 200.000 0
64 HIV (Elisa) 200.000 0
65 TG 200.000 0
66 TSH 200.000 0
67 T3 200.000 0
68 CK 200.000 0
69 T4 200.000 0
70 Siêu Âm 200.000 0
71 AFP 200.000 0
72 CK-MB 200.000 0
73 Lậu Cầu 200.000 0
74 Soi phân 209.000 0
75 Sán lá gan 229.000 0
76 PSA Toltal 230.000 0
77 PSA free 230.000 0
78 Heroin (máu) 250.000 0
79 Tinh dịch đồ 250.000 0
80 SCC 250.000 0
81 HCV (Elisa) 250.000 0
82 CA 15-3 250.000 0
83 CEA 250.000 0
84 Heroin (máu) 250.000 0
85 CA 74-4 250.000 0
86 C125 250.000 0
87 Cyfra 210-1 250.000 0
88 NES 250.000 0
89 Anti – CCP 250.000 0
90 IG E 260.000 0
91 Kháng thể kháng nhân ANA 300.000 0
92 Test Dergue 300.000 0
93 HEV IGM 305.000 0
94 TPHA định lượng 369.000 0
95 HPV 400.000 0
96 HBsAg Định lượng 650.000 0
97 HCV- DNA(PCR) 800.000 0
98 HBV –DNA (PCR) 800.000 0
99 Sức khỏe sinh sản 4 mục 800.000 0
100 HPV định tuýp 1.000.000 0
101 Hoocmon nội tiết tố 6 mục 1.200.000 0
102 "Panel dị ứng " 1.200.000 0
103 HBV-DNA PCR (Roche TaqMan48) 1.700.000 0
104 HCV-RNA (Roche TaqMan48) 1.800.000 0
105 HCV- genotyp 2.000.000 0
Để lại số điện thoại
để nhận tư vấn miễn phí